Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Interkommunalt samarbeid og eierskap

Arkivansvaret i interkommunale samarbeid og -selskaper: 

Flere av våre samarbeidsavtaler i interkommunalt samarbeid og -selskaper er mangelfulle mht. arkivansvaret.  I denne forbindelse vil flere samarbeidsavtaler bli reforhandlet i løpet av 2024. 

I disse avtalene vil det bli tatt inn punkt som omhandler arkiv, med dette innholdet:

"Arkiv:

 1.  ...... kommune  har arkivansvaret mens samarbeidet pågår, slik at kravene til dokumentasjonsforvaltning i arkivloven med forskrifter etterleves.   

2. Ved eventuelt opphør av samarbeidet er det ...... kommune som har ansvaret for at ....... arkiv avsluttes, ordnes, listeføres, tas uttrekk av og overføres til arkivdepot.

Ved deponering legges vertskommunens depotordning til grunn, men deponeres adskilt fra vertskommunens eget arkiv.

 Økonomiansvaret fordeles likt mellom de kommunene som deltar i samarbeidet ved en eventuell avslutning, ordning og deponering (langtidslagring) av arkivet." 

Rennebu kommune tar det for gitt at vertskommunen oppretter eget arkiv i det elektroniske systemet som benyttes. 

Laster...