Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Lover, forskrifter og reglement

Kommunens vedtatte reglement finnes på Teams.
Vi går over til ny versjon av kvalitetssystemet QM+ 15. januar 2024. Da skal det jobbes med at QM+ blir et helhetlig kvalitetssystem igjen for alle ansatte.
Alle ansatte har tilgang til QM+.

Fra 01.01.2022 vil ikke lover og forskrifter bli vedlikeholdt i arkivplanen, men finnes på Lovdata.no.

De mest aktuelle lovene for arkivdanningen er:

• Arkivloven: Skal sikre arkiv som inneholder rettighetsdokumentasjon eller har verdi for forskning, kultur og forvaltning.
• Arkivforskriften: Gir overordnede bestemmelser om arkiv i offentlige organer. 
• Riksarkivarens forskrift: Gir utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser.
• Offentlighetsloven: Regulerer innsyn i dokumenter i offentlige virksomheter.
• Forvaltningsloven: Gir generelle regler om behandlingsmåten i den offentlige forvaltning.
• Personopplysningsloven: Formålet er å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger.

I tillegg kommer særlover innen funksjonene i kommunen som:

• FOA - Forskrift for offentlige anskaffelser § 7-1. Dokumentasjonsplikt -  hva skal dokumenteres i anskaffelsessaker.

Laster...