Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Innledning

Arkivplanen dokumenterer arkivorganisasjonen, oppbyggingen av arkivet og regler for hvordan dette skal forvaltes i Rennebu kommune. Personer som forvaltet arkivet skal arbeide etter følgende målsettingen:

- Arkivet skal være en oppdatert og tilgjengelig informasjonsbase for saksbehandling og offentlig innsyn.
- Arkivet skal være godt registrert og sikkert lagret. Arbeidsrutiner, arkivsystem og informasjonsbærere skal være mål for kvalitetssikring.
- Arkivet skal på en trygg måte ivareta rettslig og historisk dokumentasjon for ettertiden.
- Arkivtjenesten skal aktivt bidra til at politikere og ansatte kan fungere godt og utøve sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. Lik behandling, service og rettssikkerhet skal ivaretas.
- Arkivordningen skal lette arbeidet med internkontroll, forvaltningsrevisjon og legalitetskontroll.
- Arkivordningen skal til enhver tid gjenspeile kommunens oppgaveutførelse og gi et bilde av kommunens oppgavehistorie, samt bidra til en god og rask saksbehandling i tråd med innbyggernes krav til service og rettssikkerhet.

Arkivet er på mange måter kommunens hjerne/hukommelse.

Historikk

Den første arkivplanen for Rennebu kommune ble administrativt vedtatt 29.01.1997.

Rennebu kommune innførte nytt arkivsystem 01.01.1997, med overgangen til k-koder og Noark-basert standard. Arkivet var desentralisert, men tilrettelagt for overgangen til sentralt arkiv om kort tid.

På samme tid tok man i bruk et nytt EDB-basert kontorstøttesystem, ON-file, som ble benyttet til registrering av all korrespondanse og saksbehandling i kommunen.

Forventningene var store til effektiviseringen av dokumentbehandlingen i kommunen, særlig knyttet til mulighetene for skanning og papirløs saksbehandling muliggjort av ON-file systemet.

Fra 04.11.1999 ble Kontor 2000 tatt i bruk. Systemet har senere endret navn til Edb sak og arkiv og etter hvert til ESA.

Nytt saksbehandlersystem Elements ble tatt i bruk 01.01.2019.

Hovedarkivet ble fullelektronisk fra 01.01.2017.

Skole har nå elektroniske elevmapper på elever startet i 1. klasse etter __________. 

Barnehage har papirbaserte mapper på barn i barnehagen før________.

Helse har papir klientmapper.

Arkivtjenesten er i dag organisert med et Dokumentsenter (sentralarkiv) og desentralisert arkivtjeneste på skole, barnehager og helsetun.

Nytt kommunenummer fra 01.01.2018

Stortinget vedtok 8. juni 2016 sammenslåing av Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag fylke fra 01.01.2018. Sammenslåing av fylkene gjør det nødvendig å endre kommunenummer i det nye fylket, da de to første sifrene i et kommunenummer viser til fylket.

Rennebu endrer kommunenummer fra 1635 til nytt kommunenummer 5022.

Laster...