Utskriftsvennlig versjon

DSS journalsystem

Elektronisk journal i DSS 1993 - 1995 mangler.  Det er ikke muligheter for å gjenskape disse.  Ifølge brev fra  Statsarkivet i Trondheim vedrørende lukking av avvik etter tilsyn datert 06.04.2016 - saksnummer 15/1791- dokument 3.  Papirbasert saksarkiv for perioden er bevart.

Laster...